گزارش تصویری

لایروبی و حفاری قنات هنشک شهرستان ابرکوه

مدیر امور آبفای ابرکوه از لایروبی و حفاری قنات هنشک شهرستان ابرکوه خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : عظیمی گفت : پروژه  بهسازی و لایروبی قنات هنشک شهرستان ابرکوه با هدف افزایش تامین آب شرب و بهداشت بخش بهمن انجام گرفته است. 
وی اظهارداشت: عملیات انجام شده روی قنات مذکور شامل  ۳۵ متر پیشکارکنی ، ۴۰۰متر لایروبی و ۳۰متر طوقه چینی بوده که پس از اجرای پروژه بهسازی قنات هنشک ،  آبدهی از ۲.۵لیتر به بیش از ۷ لیتر در ثانیه رسیده است.
وی ادامه داد: برای لایروبی و بهسازی این قنات بالغ بر 750 میلیون ریال هزینه شده است 
کد خبر: 1083
  تاریخ خبر : 1400/09/14
 روابط عمومی
 1076