گزارش تصویری

اخبار ویژه

از شرکت آبفا استان یزد تقدیر شد

معاون حقوقی،پشتیبانی وامورمجلس از دبیر فرهنگی صنعت آب وبرق استان یزد تقدیرکرد.

بازدید بانوان صنعت آب وبرق استان یزد از مناطق تاریخی شهر

بانوان صنعت آب وبرق استان از مناطق تاریخی شهر یزد بازدید کردند.

سفیرآب ،دوچرخه سوار در شرکت آبفا یزد

کرامت عزیززاده دوچرخه سوار بین المللی با حضور در شرکت آبفا یزد اقدام به کاشت نهال با شعار من مراقب آب هستم کرد.

از پرسنل اتفاقا ت وسامانه122آبفا یزد تقدیر شد

قائم مقام شرکت آبفا استان یزد از پرسنل اتفاقات وسامانه 122 در خصوص سیل اخیر تقدیر کرد.

آغاز اجرای خط انتقال آب شرب به روستای بهادران

سرپرست امور آبفا شهرستان مهریز از آغاز انتقال آب شرب به روستای بهادران این شهرستان خبرداد.

 بایگانی

جدیدترین اخبار