گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی نظام پیشنهادات توسط شرکت آبفا یزد

شرکت آبفا یزد دوره نظام پیشنهادات جهت آموزش پرسنل خود برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد: به منظور توسعه مدیریت مشارکتی و ترویج نظام پیشنهادها، دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با حضور جناب آقای سید محمد کاظم نژاد، مدرس صنعت آب و برق کشور در سه گروه و در طی سه روز برگزار شد.وهمچنین اهمیت و نقش شرکت های آب و فاضلاب در مدیرت بحران‌های آبی را بیان و بر ضرورت استفاده از پیشنهادهای کارکنان این صنعت در جهت کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و افزایش رضایت مشترکین تأکید کرد.

لازم به ذکر این دوره آموزشی تعداد120نفر از  پرسنل این شرکت حضور با رعایت تمام  پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.  

کد خبر: 1104
  تاریخ خبر : 1400/11/03
 روابط عمومی
 1466