گزارش تصویری

اعزام تانکر آبرسانی سیار به استان چهار محال بختیاری توسط شرکت آبفا یزد

مدیر دفتر بحران ،ایمنی وبهداشت از اعزام تانکر آبرسانی سیار به استان چهارمحال بختیاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اب وفاضلاب استان یزد:فرامرز شاکری مدیر دفتر بحران ،ایمنی وبهداشت شرکت آبفا اذعان داشت:با توجه به فراخوان انجام شده از سوی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور، لذا بلا فاصله نسبت به اعزام یکدستگاه تانکر آبرسانی سیار جهت مقابله با کمبود آب در شهرکرد به دلیل یخ زدگی چمشه کوهرنگ انجام گردید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد :شرکت آبفا یزد همیشه آماده خدمت رسانی می باشد

کد خبر: 1123
  تاریخ خبر : 1400/11/27
 روابط عمومی
 1283