گزارش تصویری

تشکیل جلسه مدیریت بحران شرکت آبفایزد

جلسه مدیریت بحران شرکت آبفا یزد جهت برنامه ریزی تعطیلات نوروزی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:فرامرز شاکری مدیر دفتر بحران ،ایمنی وبهداشت شرکت آبفا اذعان داشت: جلسه کشیک نوروزی شرکت آبفا به منظور تامین مستمرو پایدار آب وارائه خدمات وهمچنین بیمه کلیه تاسیسات واموال منقول وغیر منقول شرکت در سالن شهید موسوی شرکت آبفا تشکیل گردید.

شاکری در ادامه افزود:در ایام تعطیلات نوروزی تمامی دیزل ژنراتورهای تامین برق اضطراری شرکت آبفا در سطح استان می بایست  آمادگی لازم جهت پشتیبانی واحدهای شرکت داشته باشند تا از بروز هرگونه اختلال در روند خدمت رسانی جلوگیری گردد.

وی همچنین بابت اهمیت مدیریت بحران خاطر نشان کرد: امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است . قبل از تعقیب هر گونه اهداف بلند ، مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است . اساساَ سازمانهایی که در معرض بحران قرار دارند به آمادیگ بیشتری در برابر آن نیاز دارند . مدیریت بحران موثر نیازمند یک رویکرد منظم و نظام مند است که مبتنی بر هوشیاری ،‌حساسیت مدیریتی و یک درک خوب از اهمیت برنامه ریزی دقیق و آمادگی سازمانی است 

کد خبر: 1130
  تاریخ خبر : 1400/12/08
 روابط عمومی
 1807