گزارش تصویری

تقدیر رییس هیئت مدیره انجمن آب وفاضلاب ایران از شرکت آبفا یزد

رییس هیئت مدیره انجمن آب وفاضلاب ایران از مدیرعامل شرکت آبفا یزد تقدیر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:مسعود تابش رییس هیئت مدیره انجمن آب وفاضلاب ایران از اصغر ریاضتی مدیرعامل شرکت آبفا یزد در خصوص مشارکت وحمایت ارزشمند در برگزاری  اولین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت وبازیافت تقدیر نمود،در بخشی از این لوح چنین آمده است:

بی شک توسعه وپیشرفت صنعت آب وفاضلاب کشور بدون تلاش خردمندانه تمامی دست اندرکاران این حوزه میسر نیست.بدینوسیله تشکر وتقدیر برگزارکنندگان اولین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت وبازیافت را به پاس مشارکت وحمایت ارزشمندتان از برگزاری این همایش در سال1400 در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران ابراز می داریم.برای جناب عالی توفیقات روزافزون از درگاه الهی مسئلت می نماییم.

کد خبر: 1136
  تاریخ خبر : 1400/12/15
 روابط عمومی
 1261