گزارش تصویری

حضور شرکت آبفا یزد در اولین رویداد منطقه ای معرفی نیازهای فناوری صنایع دستگاههای اجرایی مرکز وجنوب کشور

شرکت آبفا در اولین رویداد منطقه ای معرفی نیازهای فناوری صنایع دستگاههای اجرایی مرکز وجنوب کشور حضور پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:بی بی سعیده تابافرمدیر توسعه مدیریت وتحقیقات اذعان داشت:این رویداد به منظور رفع چالش های مطرح شده از سوی دستگاه های اجرایی با حضور فناوران برگزار گردید.

وی در ادامه افزود:این رویداد به همت شبکه فن بازار ملی ایران وبا همکاری پارک علم وفن آوری یزد از تاریخ17 الی19 اسفندماه1400در محل هتل صفاییه برگزار شده است.

تابافر خاطر نشان کرد: دفتر فناوری اطلاعات وتوسعه دولت الکترونیک،مرکزپایش ونظارت برکیفیت آب وفاضلاب،دفتر بهره برداری شبکه وکاهش آب بدون درآمد ومعاونت درآمد وخدمات مشترکین شرکت آبفا نیز در این رویداد حضور پیدا کردند.

کد خبر: 1139
  تاریخ خبر : 1400/12/18
 روابط عمومی
 1090