گزارش تصویری

از شرکت آبفا شهرستان مروست تقدیر شد

فرماندار شهرستان مروست از مدیر امور آبفا این شهرستان تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:طی لوحی جواد دانشور مروستی فرماندار شهرستان مروست از منصور فلاحتی مدیر امور آبفا این شهرستان در خصوص اجرای بهینه امور،حاکمیت نظم وانضباط برمجموعه ی تحت مدیریت،حسن خلق وهمچنین نوآوری وخلاقیت تقدیر کرد.

در بخشی از این لوح چنین آمده است:

با امید به اینکه،با اتکا به خلاقیت وپژوهش ونوآوری وهمگرایی،صداقت وشجاعت به عنوان نیروی خدمتگزار،وسیله ی تقرب وتوسل به ایزد یکتا باشید وتعالی کشور عزیزمان را میسر سازید.

کد خبر: 1147
  تاریخ خبر : 1401/01/09
 روابط عمومی
 1383