گزارش تصویری

از شرکت آبفا استان یزد تقدیر شد

مدیرکل دفترتحقیقات،توسعه فناوری وارتباط با صنعت شرکت مهندسی آبفا کشور از مدیرعامل شرکت آبفا استان تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:احمد سیاحی مدیرکل دفترتحقیقات،توسعه فناوری وارتباط با صنعت شرکت مهندسی آبفا کشور از مدیرعامل شرکت آبفا استان بپاس حضور ومشارکت فعال در جشنواره ونمایشگاه پژوهش وفناوری صنعت آب وفاضلاب تقدیر کرد.

در بخشی از این لوح چنین آمده است:

امید است در پرتو الطاف بیکران الهی وتلاشهای مجدانه پژوهشگران وفناوران شاهد شکوفایی کشور در عرصه های مختلف علمی وپژوهشی باشیم.

کد خبر: 1158
  تاریخ خبر : 1401/01/24
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/01/24
 روابط عمومی
 1212