گزارش تصویری

تقدیر از رئیس انسجام بخشی امور فرهنگی ودینی صنعت آب وبرق استان یزد

مشاور وزیر ومسئول امور فرهنگی ودینی وزارت نیرو از رئیس انسجام بخشی امور فرهنگی ودینی صنعت آب وبرق استان تقدیر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:طی لوحی محمود رضا مهاجری مشاور وزیر ومسئول امور فرهنگی ودینی وزارت نیرواز ضیا زینی رئیس انسجام بخشی امور فرهنگی ودینی صنعت آب وبرق استان در خصوص رتبه تقدیر ویژه در ارزیابی امور فرهنگی ودینی وزارت نیرو در سال 1400 تقدیر نمود.

در بخشی از این لوح چنین آمده است:با توجه به اینکه حضرتعالی نیز قدم در این راه پربرکت ونورانی گذاشته وتوانسته اید در این زمینه فعالیتهای فرهنگی ودینی استان خود موفق عمل نموده وحائز رتبه شایسته تقدیر ویژه(ممتاز) در ارزیابی سال 1400 شوید،لذا بدینوسیله از زحمات حضرتعالی کمال تشکر را داشته وتوفیقات روزافزون شمارا درسایه عنایات اهل بیت(ع) از خداوند متعال خواستارم.

کد خبر: 1182
  تاریخ خبر : 1401/02/25
 روابط عمومی
 1093