گزارش تصویری

سرپرست شرکت آبفا استان یزد با فرماندار شهرستان بافق

جلسه ای با حضور سرپرست و جمعی از مدیران شرکت آبفا استان با فرماندارشهرستان در خصوص گذر از تابستان 1401 تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اب وفاضلاب استان یزد:جلسه  ای با حضور جلال علمدار سرپرست شرکت آبفا ،معاونین ومدیر امور آبفا با فرماندار شهرستان در خصوص تکمیل وپیشرفت سریع پروژه ها به بحث وگفتگو پرداخته شد.

علمدار ضمن تشکر از همراهی فرماندار شهر ستان در ادامه افزود:تکمیل پروژه های در حال انجام نیاز به مساعدت بیشتر فرماندار وشورای های شهر وروستا را دارد.

وی همچنین خاطر نشان کرد:امید است با مشارکت بیشتر ارگانها  در رفع موانع موجود پیشرفت حداکثری پروژه ها حاصل گردد.

کد خبر: 1188
  تاریخ خبر : 1401/02/31
 روابط عمومی
 1122