گزارش تصویری

به مناسبت گرامی داشت آزادسازی خرمشهر

برنامه کوهپیمایی صنعت آب وبرق به میزبانی شرکت آبفا استان یزد

دبیر کمیته ورزش آبفا استان از برگزاری همایش کوهپیمایی صنعت آب وبرق به میزبانی شرکت آبفا یزد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:رضا مظفری دبیر کمیته ورزش آبفا استان یزد گفت:برنامه کوهپیمایی صنعت آب وبرق به مناسبت گرامی داشت آزاد سازی خرمشهر  به طرف برفخانه روستای طزرجان ومیزبانی شرکت آبفا استان یزد برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد:این برنامه با حضور بیش ازیکصد نفر از پرسنل صنعت آب وبرق استان یزد برگزار گردید.

کد خبر: 1202
  تاریخ خبر : 1401/03/08
 روابط عمومی
 1434