گزارش تصویری

تامین آب شرب روستای نصرآباد از توابع شهرستان تفت در اولویت قرار گرفت

مدیر امور آبفا شهرستان تفت ازاولویت قرارگرفتن تامین آب روستای نصر آباد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:محمدمهدی خلاصه زاده مدیرامور آبفا شهرستان تفت گفت:با توجه به خشکسالی های اخیر وکاهش نزولات آسمانی، روستاهای ییلاقی استان به دلیل هوابین بودن با بحران کمبود آب مواجه شده اند. روستای نصرآباد هم جز مناطق ییلاقی شهرستان می باشد لذا شرکت آبفا شهرستان نیز پیش بینی های لازم را انجام و نسبت به اخذ مجوز حفر چاه از شرکت آب منطقه ای جهت تامین آب شرب این روستا اقدام نموده که متاسفانه با اعتراض ساکنین منطقه رو به رو ، و از ادامه حفرچاه  جلوگیری گردید.

وی در ادامه اذعان داشت:در حالا حاضر آب دهی چاه مذکور تاحد زیادی افت کرده و شرکت آبفا شهرستان پیگیر صدور مجوز جدید از سوی شرکت آب منطقه ای می باشد.

خلاصه زاده خاطر نشان کرد :همانطور که می دانید در روزهای تعطیل جمعیت غیر دائم روستاهای ییلاقی استان چندین برابر شده که این خود مزید برعلت مصرف بیش از اندازه آب شده است و باعث مواجه شدن با بحران افت وقطعی آب در این روستا گردیده است.

وی تصریح کرد:لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق دیگر مشترکین اقدام به شناسایی مشترکین پرمصرف گردید ومقرر شد طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد گردد.

کد خبر: 1211
  تاریخ خبر : 1401/03/17
 روابط عمومی
 949