گزارش تصویری

آبرسانی به 230واحدطرح مسکن ملی شهرستان میبد

مدیر امور آبفا شهرستان میبد از آبرسانی به230 واحد مسکن ملی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:مجید دشتی مدیر امور آبفا شهرستان میبد گفت:آبرسانی به 230 واحد مسکن ملی شهرستان میبد به صورت امانی انجام گرفت.وتاکنون2هزار٥٠٠ متر لوله گذاری انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد مبلغ برآورد این پروژه پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال وتاکنون ٥٠ درصد میزان پیشرفت پروژه بوده است.

کد خبر: 1212
  تاریخ خبر : 1401/03/18
 روابط عمومی
 1096