گزارش تصویری

تشکیل جلسه شورای روابط عمومی صنعت آب و برق استان به میزبانی آبفا یزد

مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان یزد از میزبانی این شرکت در خصوص برگزاری جلسه شورای روابط عمومی صنعت آب و برق خبرداد.

به گزارش روابط عمومی صنعت آب و برق استان یزد:ضیا زینی مدیر روابط عمومی شرکت آبفا یزد ضمن گرامی داشت دهه کرامت گفت: جلسه شورای روابط عمومی صنعت آب و برق استان به میزبانی آبفا یزد برگزار و در خصوص هماهنگی بیشتر  و همچنین انسجام بیشتر روابط عمومی‌های صنعت تأکید شد.

وی خاطرنشان کرد: این جلسه در خصوص بحث‌های مطرح‌شده با مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو بابت اجرای نشر شبکه‌ای محتواهای مدیریت مصرف ،نظرسنجی جهت تولید محتوای هفته صرفه‌جویی پیش رو  و همچنین برگزاری جلسه شورای سیاست‌گذاری روابط عمومی استان به میزبانی شرکت آبفا یزد نیز تصمیم گیری شد.

زینی در ادامه افزود: امید است بابرگزاری  جلسات دوره ای بین روابط عمومی های صنعت آب وبرق شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت آب وبرق در استان وکشور باشیم.

کد خبر: 1213
  تاریخ خبر : 1401/03/18
 روابط عمومی
 938