گزارش تصویری

انشعاب آب مشترکان پرمصرف قطع میشود

مدیر امور آبفا شهرستان تفت از قطع انشعاب آب مشترکان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:محمدمهدی خلاصه زاده مدیر امور آبفا شهرستان تفت گفت: با توجه به ورود شهرستان تفت به فاز اول تغییرات ملموس آب و هوا یی و گرمای زود هنگام و نظر به افزایش  حضور ساکنان غیردائم و مقطعی ، و بالارفتن حجم مصرف کنندگان آب در مناطق روستائی ،طی تصمیم آبفا  شهرستان  و به جهت مدیریت توزیع عادلانه ،  انشعاب آب مشترکان پرمصرف و یا از آب شرب جهت ساخت و ساز و سایر مصارف استفاده نمایند قطع خواهد شد .

 وی خاطر نشان کرد: در شهرستان تفت  با توجه بهپدیده  کمبود آب ، لذا می بایست ضمن هشدار جدی به مشترکان پر مصرف ، از مصرف بیش از اندازه آب جلوگیری نمود ودر صورت رعایت نکردن الگوی مصرف آب ناچار شاهد سهمیه بندی توزیع آب در مناطق دارای بحران خواهیم بود.در ضمن در صورت استفاده از پمپ به شکل استاندارد وقوانین آب وفاضلاب  از آن استفاده نمایند.

کد خبر: 1217
  تاریخ خبر : 1401/03/22
 روابط عمومی
 1011