گزارش تصویری

بازدید هیئت رییسه روابط عمومی های استان از مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفا یزد

هیئت رییسه روابط عمومی های استان از مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفا یزد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:طی بازدید هیئت رییسه شورای روابط عمومی های استان از مرکز ارتباط با مشتریان شرکت آبفا  با توضیحات کارشناسان این مرکز از چگونگی روند کار  سامانه122 آشنا شدند.

در انتها علی صالحی مدیر روابط عمومی استانداری از زحمات شبانه روزی پرسنل این مرکز تقدیر وتشکر نمود.

کد خبر: 1223
  تاریخ خبر : 1401/03/25
 روابط عمومی
 929