گزارش تصویری

دیدار دکتر خامسی(عضوشورای شهریزد)با سرپرست شرکت آبفا یزد

دکتر خامسی(عضوشورای شهریزد)با سرپرست شرکت آبفا یزد دیدار کرد.

.

کد خبر: 1225
  تاریخ خبر : 1401/03/25
 روابط عمومی
 944