گزارش تصویری

بازدید فرماندار شهرستان مروست از تاسیسات شرکت آبفا

مدیر امور آبفا شهرستان مروست از بازدید فرماندار این شهرستان از مخزن ذخیره آب شرب وسیستم گندزدایی آب دراین شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:منصور فلاحتی مدیرآبفا شهرستان مروست گفت: جواد دانشور فرماندار این شهرستان از مخازن ذخیره آب شرب وهمچنین سیستم گندزدایی در راستای بهداشت وایمنی آب بازدید نمود ودر جریان روندگندزدایی آب قرارگرفت.

وی خاطر نشان کرد: گندزدایی آب شهر مروست با سامانه گندزدایی بکو (آنالیز نمک طعام) انجام می‌گردد و این امور درسال 1400 موفق به اخذ گواهینامه کشوری ایمنی آب شده است .

کد خبر: 1235
  تاریخ خبر : 1401/03/29
 روابط عمومی
 1169