گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی اصول بیمه توسط شرکت آبفا یزد

شرکت آبفا یزد دوره آموزشی با عنوان اصول بیمه در سالن همایش آب منطقه ای استان برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:برگزاری دوره ای آموزشی تحت عنوان اصول بیمه در خصوص بیمه تمام خطرمهندسی ومسئولیت جهت مدیران وکارکنان برگزار شد.

کد خبر: 1242
  تاریخ خبر : 1401/04/01
 روابط عمومی
 1088