گزارش تصویری

کنترل نهایی خط پدافندی انتقال آب از صنعت به شهر یزد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از خط پدافندی انتقال آب از صنعت جهت کنترل نهایی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد؛ با توجه به  مراحل تکمیلی خط پدافندی، خطوط انتقال وهمچنین ایستگاه برداشت آب مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکراست  عملیات اجرایی این پروژه شامل 30 کیلو متر خط انتقال می باشد و برداشت آب از این خط فقط در شرایط اضطرار امکان پذیر خواهد بود

کد خبر: 1337
  تاریخ خبر : 1401/06/13
 روابط عمومی
 1085