گزارش تصویری

بازدید مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران از خیمه گاه شهدای آبفای یزد

سرپرست شرکت آبفای یزد از بازدید مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران وجمعی از مدیران کشوری واستانی از خیمه گاه شهدای آبفا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد؛جلال علمدار سرپرست شرکت آبفای یزد  ضمن گرامی داشت هفته وحدت گفت:سیدیعقوب مرادی مشاور وزیر نیرو در امور ایثار گران،مشاور مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور وجمعی از مدیران کشوری واستانی از خیمه گاه  شهدای آبفای یزد که به مناسبت هفته دفاع مقدس برپا شده بود بازدید کردند.

وی افزود :در این خیمه گاه از سه تاسیسات آبرسانی شرکت آبفا ی یزد که به نام شهدای آبفا ،شهید بلوکی نژاد،شهید موسوی و شهید برا نامگذاری شده بود نیز رونمایی گردید.

در ادمه مشاور وزیر نیرو در امور ایثار گران خاطر نشان کرد :تعدادیکصد وسی شهید والا مقام در وزارت نیرو داریم که سه تن از آنها متعلق به شرکت آبفای یزد می باشد.وهمچنین از شرکت آبفای یزد به دلیل زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدا تشکر وقدردانی نمود.

کد خبر: 1363
  تاریخ خبر : 1401/07/20
 روابط عمومی
 954