گزارش تصویری

بازدید مدیر آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری استان از دفتر تشکیلات،آموزش و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد

.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:با توجه به بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، نظارت برچگونگی و حسن اجرای کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی در سطح استان به عهده مدیریت آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قرار داده شده است.

در همین راستا جلسه ای با حضور مدیر محترم آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان یزد و رئیس گروه آموزش و توانمند سازی و کارکنان مرتبط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل شرکت آب و فاضلاب استان یزد تشکیل و در این بازدید ضمن نظارت بر روند فرآیند و عملکرد آموزش شرکت، پیشنهادات در جهت تعامل بیشتر با یکدیگر مطرح و ارایه راهنمایی‌ها و راهکارهای لازم جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی دوره‌های آموزشی طبق قوانین و بخشنامه‌های بالادستی انجام گرفت.

کد خبر: 1378
  تاریخ خبر : 1401/08/03
 روابط عمومی
 661