گزارش تصویری

برگزاری نشست مدیر عامل با معاونت خدمات مشترکین و درآمدآبفای یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، نشست مدیرعامل با معاونت خدمات مشترکین ودرآمد جهت بررسی مشکلات وخواسته های پرسنل برگزار شد.

در ابتدا علی جعفری ضمن تبریک به مدیر عامل آبفا به مناسبت انتصاب ایشان گزارشی از عملکرد واحدهای این معاونت ارائه داد واز پرسنل پرتلاش و صبور این معاونت قدر دانی نمود .

مدیرعامل شرکت آبفای یزد گفت: با توجه اینکه منشاء درآمد شرکت از این معاونت می باشد  یکی از معاونتهای مهم در این شرکت هست.

وی افزود:شرکت آبفا از دیرباز دارای مدیرانی مطرح  بوده  و در حال حاضر نیز این منصب به بنده واگذار شده است،امید است با تلاش وهمدلی بیش از بیش همکاران، باعث ارتقای این شرکت همچون گذشته باشیم.

کد خبر: 1395
  تاریخ خبر : 1401/08/21
 روابط عمومی
 867