گزارش تصویری

برگزاری جلسه مدیر کل دفتر اقتصاد وتعرفه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با آبفای یزد

مدیرعامل شرکت آبفای یزد از برگزاری جلسه ای با حضور مدیر کل دفتر اقتصاد وتعرفه و بازرسین شرکت مهندسی آبفای کشور در خصوص ارائه گزارش بازرسی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد؛جلال علمدار مدیر عامل شرکت آبفای یزد گفت: جلسه ای با حضور شهرام حیدریان مدیر کل دفتر اقتصاد وتعرفه شرکت مهندسی آبفای کشور، محمدی و طغرایی به عنوان بازرس و مدیران معاونت مشترکین حوزه ستادی استان برگزار شد.

وی افزود:در ابتدا بازرسین به نقاط قوت شرکت آبفای یزد از قبیل داشتن مدیرانی متعهد وکارآمد، ارائه خدمات الکترونیک وهمچنین فروش آب به صورت هوشمند اشاره نمودند.

همچنین حیدریان از پرسنل معاونت مشترکین آبفای یزد به دلیل متعهد بودن وانجام به موقع کارها تشکر وقدر دانی نمود و پیشنهاداتی جهت پیشرفت هرچه بهتر شرکت آبفای یزد و معاونت مشترکین ارائه نمود و از قسمتهای مختلف شرکت از جمله ؛ اداره خدمات غیرحضوری و مشترکین منطقه دو شهر یزد بازدید کردند.

کد خبر: 1402
  تاریخ خبر : 1401/08/28
 روابط عمومی
 840