گزارش تصویری

برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آب وفاضلاب استان یزد و تصویب بودجه سال1402

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان یزد بصورت ویدئوکنفرانسی به ریاست معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402 تشکیل که پس از بحث و بررسی به تصویب مجمع عمومی رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : درجلسه بررسی تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402 که به صورت «ویدیو کنفرانس»، با حضور رضا نوراله زاده سرپرست دفتر مجامع عمومی ونظارت مالی شرکت مهندسی آبفای کشور به عنوان ریاست مجمع و همچنین جلال علمدار مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد ، اعضای هیأت مدیره، معاونین و صاحبان سهام  برگزار شد ، بودجه پیشنهادی سال ۱۴02 این شرکت به تصویب رسید.

در ابتدا علمدار مدیر عامل شرکت آبفا گزارشی از عملکرد و فعالیت هیأت مدیره این شرکت در خصوص برنامه‌های پیش بینی شده برای یکسال مالی، اعم از درآمدها، اعتبارات دولتی، سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها جهت تحقق سیاست‌ها و نیل به اهداف این شرکت، ارائه نمود و در نهایت پس از تجزیه و تحلیل در خصوص درآمد‌های جاری و سرمایه‌ای و هزینه‌های شرکت، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰2 به تصویب مجمع عمومی رسید.

کد خبر: 1438
  تاریخ خبر : 1401/10/14
 روابط عمومی
 707