گزارش تصویری

بازدید بانوان شرکت آبفای یزد از تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد

مشاور مدیر عامل در امور بانوان وخانواده از بازدید بانوان شرکت آبفای یزد از تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد،سعیده نگارش مشاور مدیر عامل در امور بانوان وخانواده گفت: باهدف آشنایی بانوان شرکت آبفای یزد با روند تصفیه فاضلاب  وهمچنین تولید پس آب  از تصفیه خانه شهر یزد بازدید کردند.

وی ادامه داد:در این بازدید بانوان از نزدیک با چرخه تصفیه فاضلاب و همچنین  توضیحات کارشناسان از روند کار تصفیه خانه آشنا شدند.

کد خبر: 1442
  تاریخ خبر : 1401/10/18
 روابط عمومی
 827