گزارش تصویری

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر یزد در بازه زمانی معین

معاون بهره برداری وتوسعه فاضلاب از واگذاری پروژه جمع آوری فاضلاب شهر یزدبه سرمایه گذار خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد،عباسعلی فریمانی معاون بهره برداری وتوسعه فاضلاب گفت:با توجه به عقد قرارداد با سرمایه گذار ، اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب کل شهر یزد در بازه زمانی معین انجام می شود البته لازم به ذکر است اجرای آن با توجه به اولویتها در حال انجام می باشد.

وی ادامه داد:اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر مستلزم اخذ مجوزهای مختلف  و هم دارای هزینه زیادی می باشد  که با  این وجود سرمایه گذار می بایست اجرای این پروژه را در بازه زمانی معین به سرانجام برساند.

کد خبر: 1475
  تاریخ خبر : 1401/11/11
 روابط عمومی
 860