گزارش تصویری

ستاد مردمی سازی، بازوی کمکی مدیران

مسئول ستاد مردمی سازی شرکت آبفای استان یزد گفت: این ستاد نقش بازوی کمکی مدیران در شناسایی و تحقق بخشیدن و تسریع در امر مردمی سازی را برعهده دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان یزد، جلسه کارگروه اندیشه ورز ستاد مردمی سازی شرکت آبفای استان یزد با حضور اعضای منتخب در حوزه های مختلف کاری شرکت برگزار شد.

در این جلسه افخمی، مسئول ستاد، بخشی از وظایف کارگروه اندیشه ورز شرکت را به اعضا بازگو نمود و توضیحاتی در زمینه اهداف و چرایی ایجاد ستاد مردمی سازی در دولت و برنامه های این ستاد ارائه داد.

افخمی گفت: اعضای کارگروه اندیشه ورز ستاد مردمی سازی به عنوان حلقه های میانی می توانند در اجرا و پیاده سازی بهتر و افزایش بهره وری در این زمینه نقش بسزایی را ایفا کنند.

او تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب یکی از دستگاههای پیشرو در زمینه مشارکت دادن مردم و گروههای مردمی در امور اجرایی و نظارتی می باشد.

در ادامه جلسه، اعضای کارگروه نظرات و ایده های خود را ارائه نمودند و در پایان مقرر شد فهرستی از مسائل و اقداماتی که با مشارکت مردم و حلقه های میانی قابلیت برنامه ریزی و اجرا دارد توسط اعضا استخراج شود و در جلسات بعدی با حضور معاونت های مربوطه مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام گیرد.

کد خبر: 1717
  تاریخ خبر : 1402/06/16
 روابط عمومی
 782