گزارش تصویری

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از تاسیسات آبفا

جمعی از دانشجویان دانشکده بهداشت محیط دانشگاه شهید صدوقی یزد از بخشی از تاسیسات و پروژه های شرکت آبفای یزد بازدید کردند.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفای یزد گفت: در این برنامه که روز یکشنبه چهاردهم آبان ماه برگزار شد، دانشجویان از ایستگاه پمپاژ روستای شحنه و پروژه لوله گذاری فاضلاب معابر فرعی بلوار آزادگان یزد بازدید کردند.
زینی تصریح کرد: آشنایی با قسمت های مختلف ایستگاه پمپاژ آب و خطوط انتقال فاضلاب از بخش های این برنامه بازدید بود.

 

کد خبر: 1770
  تاریخ خبر : 1402/08/15
 روابط عمومی
 711