گزارش تصویری

مطلوبیت 100 درصدی آزمایش های آب در آبفای یزد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از مطلوبیت ۱۰۰ درصدی آزمایش‌های میکروبی آب در تمامی مناطق شهری و روستایی استان یزد مطابق نتایج تایید شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی خبر داد.

جلال علمدار مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: هدف از انجام این آزمایشات حفظ سلامت مصرف کنندگان و حصول اطمینان از کیفیت و سلامت آب است.

او درباره عملکرد امسال مرکز پایش و نظارت بر کنترل کیفیت آب و فاضلاب گفت: طی ۹ ماهه اول امسال شش هزار و 771 نمونه شامل 40 هزار و 626 آزمون میکروبی و فیزیکی شهری و روستایی به منظور پایش میکروبی از چاه ها، خروجی مخازن ذخیره و شبکه های توزیع آب در استان با مطلوبیت ۱۰۰ درصدی انجام شد. 

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از مطلوبیت 100 درصدی آزمایشات کلرسنجی در مناطق شهری استان خبر داد و گفت: همچنین در این مدت تعداد 331 هزار و 200 مورد آزمایشات کلرسنجی شبکه توزیع مناطق شهری و روستایی انجام شده که مطلوبیت مناطق روستایی بیش از 98 درصد است.

علمدار به 2 هزار و 500 مورد آزمون‌های شیمیایی در سطح شبکه توزیع شهری و روستایی اشاره کرد و افزود: این آزمایشات با مطلوبیت 100 درصدی در آزمایشگاه مرکزی یزد انجام شده است.

او با بیان اینکه 160نمونه برداری برای پایش فلزات سنگین از چاه ها، خروجی مخازن و شبکه توزیع آب شهری و روستایی در این مجموعه انجام شده است، اظهار داشت: 640 آزمون فلزات سنگین با همکاری آزمایشگاه خصوصی با مطلوبیت 100 درصد به انجام رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از نمونه برداری برای پایش مواد پرتوزا از چاه ها، خروجی مخازن و شبکه توزیع آب شهری و روستایی، خبر داد و گفت: تاکنون هیچ گونه مواد پرتوزا در آب شرب شهری و روستایی استان مشاهده نشده است.

کد خبر: 1864
  تاریخ خبر : 1402/12/01
 روابط عمومی
 148