گزارش تصویری

مطلوبیت صد درصدی آب شرب شهرستان مروست

مدیر امور آبفای مروست گفت: بر اساس آزمایشات انجام شده در ۱۰ ماهه اول امسال آب شرب شهرستان مروست از مطلوبیت صددرصدی برخوردار است.

فلاحتی مدیر امور آبفای مروست گفت: در ده ماهه اول امسال حدود ۳۱۰ نمونه آزمایشات میکروبی و شیمیایی از چاه ها، مخازن و شبکه توزیع آب شرب شهر مروست از سوی آبفا انجام شده که مطلوبیت صد در صدی داشته و شبکه بهداشت نیز به صورت جداگانه این آزمایشات را انجام و تایید کرده است.

او افزود: این شهرستان در ده ماهه اول امسال تعداد سه هزار و ۶۰۰ مورد نمونه کلرسنجی انجام داده که کیفیت آب شرب مطلوبیت صددرصدی داشته است.

کد خبر: 1898
  تاریخ خبر : 1402/12/23
 روابط عمومی
 125