گزارش تصویری

ضرورت ارتقای فرهنگ مصرف صحیح آب درجامعه

مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد گفت: حفاظت از آب از طریق فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ مصرف صحیح آب در جامعه باید انجام شود.

مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد در بازدید نوروزی با حضور در روابط عمومی به جایگاه و نقش روابط عمومی ها در پیشبرد اهداف سازمان ها اشاره کرد و گفت:  بدون تردید روابط عمومی به عنوان رکن اصلی شرکت آبفا، با اطلاع رسانی به موقع و جامع از چگونگی عرضه کالای ارزشمند آب به مردم، نقش قابل توجهی در گذر از تنش آبی تابستان سال جاری دارد.

علمدار با بیان اینکه باید کار فرهنگی در زمینه اقناع افکار عمومی به مصرف بهینه آب در دستور کار روابط عمومی شرکت و امورهای تابعه قرار گیرد، ادامه داد: اگر توجه کافی به این موضوع نشود به هر میزان که توان تولید آب افزایش یابد با عدم مصرف بهینه آب، همچنان افت فشار و کمبود آب را خواهیم داشت.

کد خبر: 1909
  تاریخ خبر : 1403/01/06
 روابط عمومی
 211