گزارش تصویری

چاه آب آشامیدنی شماره 2 مریم آباد بخ وارد مدار بهره‌برداری شد

سرپرست اداره آب و فاضلاب شهر بخ گفت: چاه آب آشامیدنی شماره 2 مریم آباد شهر بخ و بخش گاریزات و کهدوئیه با هدف افزایش دبی آب و جلوگیری از کمبود آب در تابستان پیش رو به بهره برداری رسید.

اصغر صادقی سرپرست اداره آب و فاضلاب شهر بخ گفت: با بهره برداری از این چاه، هزار و 200 خانوار شهر بخ و 25 روستای بخش گاریزات با جمعیتی حدود سه هزار و 300 نفر دائم و غیر دائم از بهبود فشار و آب شرب پایدار برخوردار می شوند.

او مدیریت مصرف آب برای گذر از تنش آبی تابستان پیش رو را ضروری خواند و اظهار داشت: با وارد شدن چاه آب آشامیدنی شماره 2 مریم آباد با عمق 80 متر به مدار بهره‌برداری، شش لیتر بر ثانیه به منابع تامین آب شهر بخ افزوده شد.

سرپرست اداره آب و فاضلاب شهر بخ با بیان اینکه برای حفر و تجهیز این چاه 47 میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: چاه شماره 2 مریم آباد شهر بخ با هزار و 700 متر خط انتقال آب وارد مدار بهره برداری شد.

کد خبر: 1925
  تاریخ خبر : 1403/01/20
  آخرین به‌روزرسانی : 1403/01/21
 روابط عمومی
 95