گزارش تصویری

نصب کنتور مغناطیسی بر روی مخازن آب شرب هرات

مدیر امور آبفای هرات گفت: یک عدد کنتور مغناطیسی با هدف ثبت دقیق تولید آب بر روی ورودی مخازن آب شرب این شهر نصب شد.

عبدالله حیدری مدیر امور آبفای هرات گفت: به منظور تدقیق میزان تولید آب در شهر هرات، یک عدد کنتور مغناطیسی (فلومتر اولتراسونیک) بر روی لوله سایز 300 میلیمتر در محل سایت مخازن این شهر نصب و راه اندازی شد.

او افزود: با راه اندازی این کنتور امکان بررسی دبی لحظه ای تولید آب و محاسبه دقیق حجم تولید میسر شده است و نقش بسزایی در بررسی آب بدون درآمد شبکه توزیع آب شهر هرات دارد.

مدیر امور آبفای هرات بر مدیریت مصرف بهینه آب برای گذر از تابستان پیش رو تاکید کرد و ادامه داد: شهر هرات با هفت هزار اشتراک و جمعیتی بالغ بر 13 هزار نفر از آب شرب بهداشتی و پایدار بهره مند هستند. 

کد خبر: 1997
  تاریخ خبر : 1403/03/01
 روابط عمومی
 93