گزارش تصویری

مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد برگزار شد

جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب استان یزد با حضور سهامداران و دکتر رضا گیاهی معاون محترم منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد ، جلسه مجمع عمومی شرکت آبفا استان یزد با دستور کار جلسه شامل استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد شش ماهه اول سال 97 ، بودجه پیشنهادی سال 98 و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد بودجه پیشنهادی با حضور معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آبفای کشور به صورت ویدئو کنفرانس، برگزار شد.

در ابتدای جلسه علی اسلامی رییس هیئت مدیره و مدیر عامل این شرکت گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در سال گذشته و جاری ارائه داد.

در پایان این جلسه نیز صورت‌های مالی شش ماهه اول97 و بودجه پیشنهادی سال98 شرکت آبفا یزد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد ظرف مدت یک هفته با اخذ تاییدیه لازم از حوزه های مرتبط ، به دفتر مجامع ارسال گردد.

 

کد خبر: 597
  تاریخ خبر : 1397/11/09
 روابط عمومی
 623