گزارش تصویری

برگزاری جلسه در خصوص بررسی وضعیت استقرار یکپارچگی در شرکت آب و فاضلاب استان یزد

جلسه ی بررسی وضعیت استقرار یکپارچگی در شرکت آب و فاضلاب استان یزد با حضور برخی از مسئولین شرکت مهندسی آبفای کشور و تعدادی از معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی : در ابتدای جلسه، ریاضتی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص یکپارچگی ارائه نمود.

در ادامه دکتر گیاهی، معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص سیاست های کلی وزارت نیرو جهت استقرار یکپارچگی و ثمرات آن توضیحاتی ارائه کرد .

هم چنین در این جلسه ، محرمی راد مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش شرکت مهندسی ،  در رابطه با برنامه های آتی برای پرسنل شرکتی و موضوعات یکپارچگی، مطالبی را بیان نمود .

در پایان ، ایلیادی مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی ، به ابهامات و سوالات پرسنل در رابطه با چارت شرکت و تطبیق نوع قراردادها پاسخ داد.

کد خبر: 868
  تاریخ خبر : 1399/08/29
 روابط عمومی
 2674