گزارش تصویری

انتصاب های جدید شرکت آبفا یزد

مدیر دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آبفا از انتصاب های جدید در این شرکت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:ضیاء زینی مدیر دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آبفا اذعان داشت:طی حکمی از طرف مدیرعامل شرکت آبفا استان یزدآقایان محمدرضا غنی زاده بهابادی،عبداله جواد پور وبانوان اعظم افشاری،ریحانه دهقان زاده به ترتیب در پستهای رییس اداره حفاظت فیزیکی،رییس گروه بازرسی وپاسخگویی به شکایات،رییس گروه آموزش همگانی،رییس گروه قراردادها  منتصب گردیدند.در بخشی از این حکم ها چنین آمده است:

 احتراما باعنایت به شایستگی های شما در مسئولیت های محوله، به موجب این ابلاغ به مدت یک سال منصوب می شوید،امید است با استفاده از منابع موجود و اختیارات مرتبط و با بهره گیری از همه توان خود و همکاران پرتلاش این حوزه در چارچوب وظایف سازمانی مصوب در پیشبرد اهداف شرکت موفق و موید باشید.

      بدیهی است تداوم در پست سازمانی منوط به اجرای دقیق شرح وظایف و تحقق اهداف ابلاغی که به صورت مشروح اعلام می گردد می باشد. ارائه برنامه های عملیاتی، حصول اهداف و گزارش عملکرد در بازه های زمانی تعیین شده مورد انتظار می باشد.

کد خبر: 1135
  تاریخ خبر : 1400/12/15
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/12/15
 روابط عمومی
 1664