گزارش تصویری

انتصاب مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک آبفای یزد به عنوان رئیس کار گروه منطقه سه کشور

اکرم رحیمی به عنوان رئیس کار گروه منطقه سه کشور و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات کشور منصوب شد.

  1402/04/28

زینی بر سکان ریاست انسجام بخشی امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق یزد

باحکم مشاور وزیر، ضیا زینی به عنوان رئیس انسجام بخشی امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان یزد معرفی شد.

  1402/04/20

انتصاب سرپرست جدید دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

مجید میرجلیلی به عنوان سرپرست جدید دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات شرکت آب و فاضلاب یزد معرفی شد.

  1402/04/11

انتصاب سرپرست جدید امور مشترکین منطقه دو یزد

داوود مخلصی به عنوان سرپرست امور مشترکین منطقه دو شرکت آب و فاضلاب یزد منصوب شد.

  1402/04/10

سرپرست جدید امور آبرسانی شرکت آبفا معرفی شد.

مجید آخوندزاده به عنوان سرپرست امور آبرسانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد معرفی شد.

  1402/04/10

انتصاب سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات خطوط انتقال

محمد علی میرحسینی به عنوان سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات خطوط انتقال شرکت آب و فاضلاب یزد معرفی شد.

  1402/04/03

انتصاب معاونت مالی و پشتیبانی شرکت آبفا یزد

محمد فواد ملک پور به عنوان معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب یزد معرفی شد.

  1402/04/03

انتصاب سرپرست دفتر بهره برداری خطوط انتقال فاضلاب آبفای یزد

سید هادی موسوی به عنوان سرپرست دفتر بهره برداری و توسعه شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب آبفای یزد معرفی شد.

  1402/03/31

راه اندازی اداره آب و فاضلاب در بخش گاریزات _ کهدوئیه

اداره آب وفاضلاب گاریزات_ کهدوئیه به منظور تسهیل در فرایند کاری راه اندازی شد.

  1402/03/29

سرپرست جدید امور آب و فاضلاب شهرستان تفت معارفه شد

در مراسمی از زحمات خلاصه زاده مدیر امور آب و فاضلاب تفت تقدیر و سرپرست جدید معارفه شد.

  1402/03/29

انتصاب مسئول بسیج خواهران آبفا یزد به عنوان دبیر کارگروه آموزشی بسیج خواهران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

اعظم افشاری به عنوان دبیر کارگروه آموزشی بسیج خواهران حوزه مقاومت بسیج شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور معرفی شد.

  1402/03/21

انتصاب سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب وفاضلاب استان یزد

طی حکمی از سوی جلال علمدار مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد

  1402/02/13

انتصاب سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب استان یزد

طی حکمی ازسوی جلال علمدار مدیرعامل شرکت آبفای استان

  1402/02/13

انتصاب سرپرست معاونت بهره برداری وتوسعه فاضلاب شرکت آبفای یزد

محمدفاتحی به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری وتوسعه فاضلاب شرکت آبفای یزد منصوب شد.

  1402/01/26

انتصاب معاون بهره برداری وتوسعه آب شرکت آبفای یزد

معاون بهره برداری وتوسعه آب شرکت آبفای یزد منصوب شد.

  1401/12/22

انتصاب جدید شرکت آبفای یزد

ذیحساب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت آبفای یزد منصوب شد.

  1401/04/22

انتصاب سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان یزد

در حکمی صادره از سوی اتابک جعفری رییس مجمع عمومی آب وفاضلاب کشور مهندس جلال علمدار به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان یزد منصوب شد .

  1401/02/11

مدیر امور آبفا شهرستان مهریز منصوب شد.

طی حکمی از سوی اصغر ریاضتی مدیرعامل شرکت آبفا استان مصطفی مهدوی زاده به عنوان سرپرست امور آبفا شهرستان مهریز منصوب شد.

  1401/01/27

انتصاب جدید شرکت آبفا استان یزد

سرپرست دفتر بهره برداری وتوسعه تصفیه خانه فاضلاب استان یزد منصوب شد.

  1401/01/23

انتصاب های جدید شرکت آبفا یزد

مدیر دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آبفا از انتصاب های جدید در این شرکت خبر داد.

  1400/12/15

انتصاب معاونت مالی وپشتیبانی شرکت آبفا استان یزد

معاون مالی وپشتیبانی شرکت آبفا استان یزد منصوب شد.

  1400/11/11

انتصاب مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان یزد

مدیر دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آبفا استان یزد منصوب شد.

  1400/11/03
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« 1 2 3 » صفحه: