گزارش تصویری

زینی بر سکان ریاست انسجام بخشی امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق یزد

باحکم مشاور وزیر، ضیا زینی به عنوان رئیس انسجام بخشی امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان یزد معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد؛ در جلسه ای با حضور محمود رضا مهاجری مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو، ضیا زینی به مدت دوسال به عنوان رئیس انسجام بخشی امور فرهنگی و دینی صنعت آب و برق یزد منصوب شد.
گفتنی است شورای فرهنگی و دینی صنعت آب و برق استان یزد، چندین سال متوالی به عنوان شورای برتر در کشور انتخاب شده است.

کد خبر: 1630
  تاریخ خبر : 1402/04/20
 روابط عمومی
 805