گزارش تصویری

آغاز ساخت 70 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب در شهر یزد

مدیر بهره برداری شرکت آبفا از شروع ساخت 70هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب در شهر یزد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد: احمد باقری پور مدیر بهره برداری شرکت آبفا استان یزد گفت:با توجه به کیفیت آب در مناطق مختلف شهر یزد  ، نیاز به یکسان سازی کیفیت آب شرب در سطح شهرمی باشد که با انجام پروه ی رینگ شهر یزداین مهم انجام می گردد و اجرای پروژه رینگ آب شهری یزد زمینه ارتقاء کیفیت آب شهر و همچنین رضایت شهروندان را فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه افزود:در راستای اجرای پروژه عظیم رینگ شهر یزد در حال حاضر نسبت به ساخت 70 هزار متر مکعب مخزن دخیره آب شرب اقدام شده که در ادامه روند اجرای این پروژه مخازن بیشتری در دستور ساخت قرار می گیرد

کد خبر: 1095
  تاریخ خبر : 1400/10/14
 روابط عمومی
 939