گزارش تصویری

برگزاری جلسه رابطین روابط عمومی توسط شرکت آبفا استان یزد

جلسه ای باحضور رابطین روابط عمومی در شهرستان به مناسبت روز روابط عمومی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:ضیا زینی مدیر روابط عمومی شرکت آبفا ضمن تبریک روز روابط عمومی گفت:جلسه ای با حضور رابطین روابط عمومی در شهرستانها جهت چگونگی ارائه گزارش وغیره در شهرستان تفت برگزاگردید.

وی خاطر نشان کرد: روابط عمومی، هنر و علم اجتماعی است که درون و برون دستگاه را به هم پیوند می دهد. روابط عمومی هدف و چگونگی کلید برنامه ها را ترسیم می کندلذا نکته مهم ارسال به موقع فعالیتهای مدیریت امور شهرستانها جهت نشر آن در خبرگذاری ها است.امید است با برگزاری دوره های آموزشی جهت رابطین باعث عملکرد هرچه بهتر آنان گردد.

زینی تصریح کرد:هر ساله فعالیتهای روابط عمومی هر شهرستان وهمچنین میزان مشارکت آنان در باز نشر خبر مورد ارزیابی قرار گرفته و از نفرات برترتقدیر میگردد.

وی در ادامه افزود:در اخر جلسه نیز از رابطین شهرستانها به پاس زحمات یکساله تقدیر به عمل آمد.

کد خبر: 1187
  تاریخ خبر : 1401/02/31
 روابط عمومی
 1166