گزارش تصویری

بازدید دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی از تاسیسات شرکت آبفا شهرستان ابرکوه

دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی از تاسیسات شرکت آبفا شهرستان ابرکوه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:سیدحسن عظیمی مدیرامور آبفا شهرستان ابرکوه ضمن گرامی داشت سالروز آزاد سازی خرمشهر گفت:بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی از روند گند زدایی و همچنین ذخیره آب شرب در مخازن بازدید نمودند.

وی در ادامه افزود:مدیریت امور آبفا شهرستان ابرکوه همیشه آمادگی لازم جهت بازدید دانشجویان از تاسیسات این شرکت را دارد.

کد خبر: 1200
  تاریخ خبر : 1401/03/07
 روابط عمومی
 1195