گزارش تصویری

بازدید دانشجویان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی از تاسیسات شرکت آبفا یزد

مدیر مرکز پایش ونظارت برکیفیت آب وفاضلاب از بازدید دانشجویان بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی از تاسیسات شرکت آبفا یزد خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد؛ابراهیم علیدوست مدیر مرکز پایش ونظارت برکیفیت آب وفاضلاب گفت:بازدید دانشجویان دانشکده علوم پزشکی از تاسیسات آبرسانی موجود در شرکت آبفا  از جمله سیستم گندزدایی آب،ایستگاه پمپاژومخزن ذخیره آب شرب هوایی وزمینی بازدید نمودند.

وی در ادامه افزود:لازم به ذکر است در این بازدید  طریقه گندزدایی آب را به صورت عملی نیز مشاهده نمودند.

کد خبر: 1224
  تاریخ خبر : 1401/03/25
 روابط عمومی
 1038