گزارش تصویری

به مناسبت هفته صرفه جویی جلسه ای با رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان یزد

جلسه ای به مناسبت هفته صرفه جویی با رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:ضیا زینی مدیر روابط عمومی شرکت آبفا با اشاره به نقش موثر روحانیت در فرهنگ سازی افزود:با توجه به بحران کم آبی در استان ولزوم اجرای مدیریت مصرف آب شرب توسط مشترکین ،لذا جامعه روحانیون می توانند در این مورد نقش موثری ایفا نمایند.

وی در ادامه افزود:در این جلسه نسبت به برگزاری نشستی با مدیران عامل صنعت آب وبرق در خصوص ترویج مدیریت مصرف انرژی وهمکاری بیشتر در زمینه فرهنگ سازی مدیریت مصرف با ائمه جمعه در استان اشاره نمود.

کد خبر: 1233
  تاریخ خبر : 1401/03/28
 روابط عمومی
 1019