گزارش تصویری

طرح تعویض شیرهای آب فرسوده با شیرهای پدالی وکم مصرف توسط شرکت آبفای یزد

شرکت آبفای یزد در ادارات دولتی و اماکن عام المنفعه ،اقدام به تعویض شیرهای فرسوده با شیرههای پدالی و تجهیز نمودن آنها به لوازم کاهنده نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد؛ سیدمجتبی عظیمی رئیس گروه کاهش آب بدون درآمد استان گفت: کشور ایران در زمره کشورهای دارای تنش آبی و بحران شدید آب قرار دارد. لذا جهت فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب، اداره کاهش آب بدون درآمد آبفای استان نسبت به تعویض شیرآلات فرسوده و قدیمی پرمصرف با انواع شیرهای پدالی کم مصرف، همچنین تجهیز شیرهای نو به پرلاتور کاهنده جریان آب و مجهز نمودن سردوش های حمام ها  خوابگاه ها به نوع کم مصرف به صورت " 100 درصد رایگان " اقدام نمود.

وی ادامه داد: این طرح منجر به بهره مندی و تجهیز 82 ارگان در سال گذشته و سه ماهه اول امسال به شیرهای پدالی و تجهیز 56 مرکز به پرلاتور کاهنده جریان آب شده است. که با مجموع اقدامات انجام شده، شاهد کاهش 15 تا 35  درصد مصرف آب و در نهایت کاهش هزینه پرداختی آب بهاء توسط آنها بوده ایم.

کد خبر: 1313
  تاریخ خبر : 1401/05/26
 روابط عمومی
 906