گزارش تصویری

مسابقه شنای فرزندان پسر کارکنان شرکت آب وفاضلاب استان یزد برگزار شد.

به مناسبت گرامی داشت هفته دولت مسابقه شنا ویژه فرزندان پسر کارکنان شرکت آب وفاضلاب استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:به مناسبت گرامی داشت هفته دولت شرکت آبفای استان یزد اقدام به برگزاری مسابقات شنای فزرندان همکار نمود و با حضور64 نفر از فرزندان کارکنان شرکت آب وفاضلاب استان برگزار گردید.

در پایان نفرات حائزرتبه به شرح ذیل می باشد:

رده سنی(الف)
مقام اول: امیر علی نیرومند
مقام دوم: امیر عباس زحمتکش
مقام سوم: محمد حسام جاف شاطری
رده سنی(ب)
 مقام اول: امیرعباس بوشهری زاده
مقام دوم: کیان کبیری نیا
مقام سوم: امیر محمد صالحی وزیری
رده سنی(ج)
مقام اول: سینا سرتیپ زاده
مقام دوم: امیر عباس ماندگاری
مقام سوم: محمد هادی شیبانی 
رده سنی(د)
مقام اول: محسن خلاصه زاده
مقام دوم: امیر رضا کریمی
مقام سوم: علی جوادیان
رده سنی(هـ)
مقام اول: مهدیار شاکری
مقام دوم: محمد عرفان سلطانی
مقام سوم: امیر محمد جعفر پور

کد خبر: 1342
  تاریخ خبر : 1401/06/20
  آخرین به‌روزرسانی : 1401/06/27
 روابط عمومی
 1005