گزارش تصویری

نشست مدیرکل حراست شرکت مهندسی آبفای کشور ومدیر حراست کل استان با مدیران وکارکنان آبفای یزد

.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:نشست  صمیمی با حضور مدیرکل حراست شرکت مهندسی آبفای کشور و مدیر حراست کل استان با مدیران وکارکنان شرکت آبفای یزد در محل شرکت آبفای استان یزد برگزار شد.

در ابتدا مدیرعامل شرکت ضمن ارائه گزارش عملکرد گفت:شرکت آبفای استان بالغ بر 250 پروژه کوچک وبزرگ آبرسانی در سطح استان با اعتباری بالغ بر15 هزار میلیارد ریال در حال اجرا دارد که مهمترین آنها پروژه رینگ شهر یزد،پروژه محرومیت زدایی در روستاها وپروژه اجرای شبکه فاضلاب می باشد.

در ادامه مدیرکل حراست شرکت مهندسی آبفای کشور در این جلسه ضمن عرض خداقوت به همکاران گفت:هدف ما از این جلسه افزایش امنیت تاسیسات آبرسانی می باشد وبا توجه به گزارش عملکرد مدیرعامل آبفای یزد معلوم می شود اقدامات خوبی در این خصوص مثل پایش کلیه چاه ها وانبارهای موجود در شهر و... انجام گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به کسری آب ذکر شده بدون همت مضاعف مدیران این معضل برطرف نخواهد شد.مطلب مهم دیگر مدیران ما باید در مسائل امنیتی نیز کارآزموده باشند،با توجه به تهدیدهای  پیش رو  و اینکه دشمن از هر وسیله ای که بتواند به نظام ضربه ای بزند استفاده خواهد کرد.

وی تصریح کرد:مدیران لازم است  بدانند که دیگر نگاه بالا به پایین منسوخ شده وبایستی اخلاق اداری در سازمانها نهادینه شود تا کارکنان با انگیزه بیشتری فعالیت نمایند.

کد خبر: 1495
  تاریخ خبر : 1401/12/02
 روابط عمومی
 770