گزارش تصویری

ارتقا و تقویت بخش مشترکین شرکت های آب و فاضلاب در اولویت قرار گیرد

رییس گروه مطالعات اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه شناسایی و احیای درآمدهای از دست رفته، امری اجتناب ناپذیر است، افزود: در این راستا ارتقا و تقویت بخش مشترکین شرکت های آب و فاضلاب بعنوان حوزه تامین کننده درآمدهای جاری و سرمایه ای شرکت ها بیش از پیش ضروری و حائز اهمیت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد؛ آزاده جزایری رئیس گروه مطالعات اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در دوره مشترکین آبفای یزد گفت: بروزرسانی دانش همکاران شاغل در بخش مشترکین با آخرین قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه، پاسخگویی به ابهامات همکاران، ارزیابی وضعیت کارشناسی حوزه مشترکین در استان یزد، آگاهی از وضعیت اعمال قوانین و مقررات حوزه مشترکین در شرکت آب و فاضلاب استان یزد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره مباحث مرتبط با درآمدهای جاری، درآمدهای سرمایه ای، بخشودگی ها، نکات ابلاغی و پاسخگویی به سوالات کارکنان آبفا در بخش های مشترکین ارائه و پاسخ داده شد.
وی در پایان دوره ضمن ارزیابی کارکنان مشترکین آبفای یزد اظهار کرد: کارکنان این بخش ها، بسیار مشتاق و علاقمند به یادگیری، دلسوز و دغدغه مند نسبت به مسائل شرکت و آرزومند بهبود شرایط شرکت های آبفا هستند.
جزایری در ادامه با اشاره به ارزش جایگاه مشترکین در این شرکت ها افزود: حوزه درآمد و خدمات مشترکین علاوه بر ارائه عمده خدمات در حوزه آب شرب و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب، بیشترین ارتباط را با آحاد جامعه دارد و این بدان مفهوم است که شاخص سنجش شرکت های آب و فاضلاب از سوی مردم عمدتا بواسطه مستخدمین این حوزه و قاریان کنتور می باشد لذا ضروری است، نسبت به آموزش های تخصصی، این افراد اقدامات لازم صورت پذیرد.
وی همچنین در ادامه ضمن حضوردر شرکت آبفای یزد و بازدید از بخشهای مختلف مشترکین خاطرنشان کرد: طی بازدید از سامانه ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک مشترکین شرکت آب و فاضلاب یزد شاهد اقدامات بسیار خوبی درخصوص ارتباط با مشترکین و خدمات غیرحضوری در شرکت آب و فاضلاب یزد بودم.

کد خبر: 1635
  تاریخ خبر : 1402/04/21
 روابط عمومی
 857