گزارش تصویری

بررسی عملکرد مرکز پاسخگویی مشتریان شرکت آب و فاضلاب استان یزد

بخشایش مدیر کل دفتر بهره‌وری و نوسازی اداری وزارت نیرو و امینیان مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور روز دوشنبه از مرکز ارتباط با مشتریان 122 شرکت آب و فاضلاب استان یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، مدیر کل دفتر بهره‌وری و نوسازی اداری وزارت نیرو گفت: یکی از دغدغه های اصلی وزارت نیرو، ارتباط موثر با شهروندان است. 
بخشایش گفت: سامانه ارتباط با مشتریان (CRM) یکی از راه های کلیدی ارتباط شهروندان با صنعت آب و برق است.  
 وی به لزوم بازبینی و ارتقا این سامانه اشاره کرد و گفت: از برنامه های تحولی وزارت نیرو، بهبود و ارتقا کیفیت سامانه های ارتباط با مشتریان است. 
 بخشایش اظهار کرد: در حال حاضر سامانه های ارتباطی١٢٢ شرکت آب و ١٢١ شرکت برق در تمام کشور، پاسخگوی شهروندان است. 
 او تصریح کرد: در حال حاضر برنامه وزارت نیرو برای این سامانه ها، افزایش کیفیت و کاهش زمان پاسخگویی است .
 بخشایش افزود : بهره‌گیری شرکت های وابسته به وزارت نیرو از تجارب یکدیگر و هم افزایی بین آنها از مزایای تکمیل سامانه ارتباط با مشتریان است. 
مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در بازدید از مرکز پاسخگویی ١٢٢ شرکت آب و فاضلاب استان یزد به جایگاه کلیدی این مرکز در ارتباط مردم با این شرکت اشاره کرد. 
 امینیان گفت: مقرر شد در راستای توسعه خدمات بهینه و پایدار به مشترکین، ساختار سازمانی مرکز ارتباط با مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان یزد به زیرمجموعه دفتر مدیرعامل ارتقا یابد.

کد خبر: 1685
  تاریخ خبر : 1402/05/23
 روابط عمومی
 738